Εστιάζουμε στα πραγματικά προβλήματα που αντιμετωπίζετε και φροντίζουμε ώστε να δοθεί η κατάλληλη λύση. Επιλέγουμε το χρηματοδοτικό προϊόν που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες σας και προχωράμε.

Απλοποιημένες διαδικασίες, στήριξη των αιτημάτων σας με όλα τα αναγκαία μέσα (προβλέψεις κερδοφορίας και βιωσιμότητας, mini business plans κ.λ.π.), σύντομοι χρόνοι εκταμιεύσεων, συνεχή παρακολούθηση της πορείας σας!

Επιχειρηματικά: Στέγη – Κεφάλαιο Κίνησης – Leasing – Factoring – Πλαφόν επιταγών – Lease back εξοπλισμού και ακινήτων – Εγγυητικές επιστολές

Ιδιωτών: Στεγαστικά ΓΙΑ: αγορά – επισκευή – ανέγερση