ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Στερεά Ελλάδα

προϋπολογισμός έργων: 500.000€ – 5.500.000€

επιδότηση: 35% (50% σε κάποιες δαπάνες)

υποβολή: 02/04/2019 – 28/06/2019 ΕΛΗΞΕ

 

ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟ-ΕΣΤΙΑΣΗ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

προϋπολογισμός έργων: 10.000€ – 150.000€

επιδότηση: 50%

υποβολή: 27/02/2019 – 09/05/2019 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΩΣ 31/05 ΕΛΗΞΕ

 

ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΜΕ-ΜΜΕ

προϋπολογισμός έργων: 20.000€ – 200.000€

επιδότηση: 50% – 65% ανάλογα με την εξαγωγική δραστηριότητα

υποβολή: 20/02/2019 έως εξαντλήσεως αποθεμάτων

 

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕ

προϋπολογισμός έργων: 50.000€ – 400.000€

επιδότηση: 50%

υποβολή: 27/06/2018 έως εξαντλήσεως αποθεμάτων

 

ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΗΜΑ 

προϋπολογισμός έργων: 5.000€ – 50.000€

επιδότηση: 50%

υποβολή: 11/06/2018 – 17/09/2018 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΩΣ 15/11 ΕΛΗΞΕ

 

ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΛΜΑ

προϋπολογισμός έργων: 55.000€ – 400.000€

επιδότηση: 50%

υποβολή: 11/06/2018 – 17/09/2018 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΩΣ 15/11 ΕΛΗΞΕ

 

Β’ ΚΥΚΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΣΠΑ: ΕΛΗΞΕ

προϋπολογισμός έργων: 25.000€ – 400.000€

επιδότηση: 50%

υποβολή: 18/12/2017 – 15/05/2018

προϋπολογισμός  έργων: 5.000€ – 25.000€

επιδότηση: 100%

1η περίοδος υποβολής: 05/07/2017 έως 09/08/2017

2η περίοδος υποβολής: 06/09/2017 έως 11/10/2017

3η περίοδος υποβολής: 08/11/2017 έως 13/12/2017

 

ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ

προϋπολογισμός έργων: 10.000€ – 100.000€

επιδότηση: 50%

υποβολή: 08/01/2018

 

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ, ΕΜΠΟΡΙΑ Ή ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΟ

προϋπολογισμός έργων: 600.000€ – 3.000.000€

επιδότηση: 20% έως 50% ανάλογα με την περιοχή εγκατάστασης

υποβολή: 13/07/2017 έως 12/10/2017

 

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ, ΕΜΠΟΡΙΑ Ή ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΕΩΓΡΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

προϋπολογισμός έργων: 600.000€ – 5.000.000€

επιδότηση: 40% έως 75% ανάλογα με την περιοχή εγκατάστασης

υποβολή: 16/05/2017 έως 18/08/2017

 

Α’ ΚΥΚΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΣΠΑ: ΕΛΗΞΕ

προϋπολογισμός έργων: 5.000€ – 25.000€

επιδότηση: 100%

υποβολή: 08/03/2016 έως 15/04/2016 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΩΣ 10/05

προϋπολογισμός έργων: 15.000€ – 60.000€

επιδότηση: 100%

υποβολή: 17/03/2016 έως 27/04/2016 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΩΣ 24/05

προϋπολογισμός έργων: 15.000€ – 200.000€

επιδότηση: 40% ή 50% αν δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας

υποβολή: 07/04/2016 έως 20/05/2016 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΩΣ 08/07

προϋπολογισμός έργων: 15.000€ – 150.000€

επιδότηση: 40% ή 50% αν δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας

υποβολή: 29/03/2016 έως 17/05/2016 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΩΣ 04/07