Ας αφήσουμε για λίγο τα δικαστήρια και τους δυσνόητους νόμους και ελάτε να μιλήσουμε απλά.

Η διαμεσολάβηση είναι ο πλέον σύγχρονος και αποδοτικός τρόπος με τον οποίο μπορούν δυο μέρη να λύσουν τις διαφορές τους εντελώς φιλικά, γρήγορα και με μικρό κόστος χωρίς να καταφύγουν στην δικαστική οδό ή σε οποιοδήποτε στάδιο αυτής. Είναι ένας ολοκαίνουριος θεσμός που υποστηρίζεται θερμά από το Υπουργείο Δικαοσύνης και αναμένεται σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να αποσυμφορήσει το δικαστικό σύστημα της χώρας μας.

Η Διαμεσολάβηση προϋποθέτει την επιθυμία και των δυο πλευρών να βρουν σε μικρό χρονικό διάστημα, λύση στο πρόβλημα τους με την μέθοδο της φιλικής διαπραγμάτευσης και με την βοήθεια ενός τρίτου ανεξάρτητου μέρους, εξειδικευμένου και πιστοποιημένου σε τέτοια διαδικασία. Βασικά πλεονεκτήματά της είναι η τεράστια οικονομία χρήματος και χρόνου για όλους, το απόρρητο και η εμπιστευτικότητα της διαδικασίας, όπως και επίσης η εξεύρεση λύσης η οποία είναι αποδεκτή και ικανοποιητική και για τα δυο μέρη βάση των (αμοιβαίων) συμφερόντων τους.

H ANACON, πραγματοποιεί Διαμεσολαβήσεις σε συνεργασία με το Πιστοποιημένο Κέντρο Διαμεσολάβησης του ΕΒΕΑ.

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΕΒΕΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ